ul. Stefana Jaracza 5 | kontakt@pm15.ostroleka.edu.pl | 29 766 52 78

Projekt unijny “Przedszkola w Ostrołęce dla wszystkich”

Zapraszamy do zapoznania się z projektem pt. “Przedszkola w Ostrołęce dla wszystkich”. Głównym celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie miasta Ostrołęka, realizacja zajęć dodatkowych dla 200 dzieci w tym dla 8 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności podniesienie kompetencji zawodowych 19 nauczycielek zatrudnionych w przedszkolach objętych wsparciem w ramach projektu w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

ulotka-pm-15-kraina-marzen

plakat-ostroleka

regulamin-uczestnictwa-ostroleka-1

oswiadczenie-uczestnika-projektu-uczen

1-kwestionariusz-zgloszeniowy-uczen-03-03