ul. Stefana Jaracza 5 | kontakt@pm15.ostroleka.edu.pl | 29 766 52 78

Plan dnia

Plan dnia w Przedszkolu Miejskim Nr 15 Kraina Marzeń  w Ostrołęce

Dzieci 5 – 4 letnie 
Krasnoludki.

Dzieci 5 – 6 letnie
Nutki.

 • 6:30 – 7:00 Schodzenie się dzieci, zabawy według zainteresowań.
 • 7:00 – 8:00 Zabawy dowolne, służące realizacji pomysłów dzieci. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Zabawy integrujące grupę. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
 • 8:00 – 9:00 Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, śniadanie.
 • 9:00 – 10:00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
 • 10:00 – 11:00 Pobyt na świeżym powietrzu (gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, itp.), zabawy dowolne w sali.
 • 11:00 – 12:00 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne, ćwiczenie samoobsługi, obiad.
 • 12:00 – 12:30 Relaksacja, zabawy według zainteresowań.
 • 12:30 – 14:00 Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze, spacery.
 • 14:00 – 15:15 Zajęcia dowolne w sali, utrwalenie poznanych wierszy, piosenek. Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne, podwieczorek.
 • 15:15 – 16:00 Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę), słuchanie opowiadań nauczyciela, swobodne zabawy dzieci.
 • 16:00 – 17:00 Rozchodzenie się dzieci, zabawy według zainteresowań, rozmowy indywidua