ul. Stefana Jaracza 5 | kontakt@pm15.ostroleka.edu.pl | 29 766 52 78

Regulamin Przedszkola

Przedszkole czynne jest od godziny 6.3o do godz. 17.oo.

Dzieci powinny przyjść do przedszkola do godz.8.00 ze względu na pełne korzystanie z posiłków i zajęć dydaktycznych.
Ze względu na bezpieczeństwo dzieci muszą być odebrane przez rodziców lub upoważnione dorosłe osoby.

Mając na uwadze dobre samopoczucie dziecka ubranie, ubranie powinno być schludne i łatwe w samoobsłudze.

Wszystkie rzeczy należy podpisać pełnym nazwiskiem.

Rodzice nie mogą przysyłać do przedszkola dzieci chorych. W razie zachorowania dziecka na chorobę zakaźną należy powiadomić o tym przedszkole.

Każde dziecko powinno być ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków (do 15 września).

Opłaty za przedszkole należy regulować z góry za bieżący miesiąc.

Odliczanie odpisów za dni nieobecności dziecka w przedszkolu dokonywane są na bieżąco.

Rodzice zobowiązani są do brania udziału w zebraniach ogólnych i grupowych organizowanych przez dyrektora i nauczycieli przedszkola.

Rodzice zasięgają informacji o postępach i zachowaniach dziecka tylko u nauczyciela danej grupy.