ul. Stefana Jaracza 5 | kontakt@pm15.ostroleka.edu.pl | 29 766 52 78

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Co roku 20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Tego dnia w szczególny sposób uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa i w sposób szczególny dzieci z naszego przedszkola miały możliwość zapoznania się  z tymi prawami.

Pragniemy przypomnieć, iż 20 listopada 1989 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Konwencję o prawach dziecka, a Polska ratyfikowała Konwencję 7 czerwca 1991 roku. Co ciekawe, nasz kraj jest inicjatorem jej uchwalenia.

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka. Dlatego tak ważne jest edukowanie oraz uwrażliwianie społeczeństwa na kwestię respektowania praw dziecka.

Przesłanie tegorocznego Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka skupia się przeciwdziałaniu dyskryminacji i szerzeniu tolerancji wśród ludzi na całym świecie. Ściśle wiąże się z sytuacją dzieci z Ukrainy, które w poszukiwaniu bezpieczeństwa musiały uciekać ze swoich domów.