ul. Stefana Jaracza 5 | kontakt@pm15.ostroleka.edu.pl | 29 766 52 78

“Czyste powietrze wokół nas”

W naszym przedszkolu zakończył się tydzień “Czyste powietrze wokół nas”- program profilaktyki antytytoniowej przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W wychowaniu zdrowotnym dziecka program ten stanowi pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego. Zajęcia miały charakter warsztatowy, dzięki czemu dzieciom dostarczała  najwięcej okazji do uczenia się przez doświadczenie i zgodnie z zasadami nowoczesnej edukacji zdrowotnej akcentuje aktywny udział dzieci w procesie uczenia się.